Fandom

Vbus Wiki

Map properties

16pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

This article explains what a map file (*.ms1) and a timetable file (*.rs1) consists of.


==The .ms1 These files should be in the folder map.

  * linia pierwsza - cyfra '3'
  * linia druga - dwie liczby oddzielone przecinkiem, bez znaczenia w aktualniej wersji vbusa
  * do czeterech linii zaczynajacych sie od podwojnego znaku '#' z komentarzem. zawartosc tcyh linii pokazuje sie w menu glownym programu przy okazji wyboru trasy
  * kolejne linie skldaja sie z dwuznakowego znacznika i ew jego paramatrow. dozwolone znaczniki:
     o A1 x,y,a
      pozycja startowa autobusu: x,y-polozenie, a-poczatkowe ustawienie katowe.
     o M1 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      pojedynczy obiekt wstawiany z pliku 3d (np 3ds); x,y,z-polozenie, a-obrot wokol osi pionowej (z), sx,sy,sz - skalowanie (w przypadku braku skalowania nalezy w miejsce tych paramatrow wpisac 1,1,1 oczywiscie), obiekty odczytywanie z jednego pliku nalezy grupowac (tzn wczytujace je linie ustawiac po sobie), spowoduje to wykorzystanie cache - szybsze wczytywanie i zmniejszenie potrzebnej pamieci.
     o M2 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      analogicznie do znacznika M1, ale umozliwia wstawianie obiektow CSV z BVE dawno nie testowane, moze nie dzialac poprawnie
     o M3 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      analogicznie do znacznika M1, ale umozliwia wstawianie obiektow z elementami przezroczystymi. elementy przezroczyste musza zostaac polaczone w jeden i miec nazwe 'b_2'
     o U1 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      wczytuje uklad ulic z pliku 3d, paramatry analogiczne dla znacznika M1, w pliku MS1 moze byc tylko jeden znacznik U1, jesli znajduje sie on w pliku MS1, to autobus znadujac sie nad elementami odczytanymi z tego pliku moze poruszac sie szybciej niz poza nim. jesli tego znacznik brakuje, to autobus wszedzie moze poruszac sie z jedenakowa predkoscia.
     o B2 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      pojedynczy plaski obiekt typu billboard;x,y,z-polozenie; a- obrot wokol osi z; w,h- szerokosc i wysokosc; "nazwapliku" - nazwa pliku graficznego (np BMP) z ktorego odczytywany jest obrazek.
     o P2 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      obiekt analogiczny do wstawianego za pomoca B2, umozliwia wstawianie obiektow czesciowo przezroczystych, za kolor niewidoczny przyjmowany jest kolor znajdujacy sie w gornym lewym rogu obrazka. (umozliwia latww tworzenie np siatek ogrodzeniowych)
     o B3 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      P3 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      obiekty analogicznie odpowiednio do B2 i P2, ale zamiast wstawiac obiekt prostopadly do powierzchni ziemi, umozliwiaja wstawianie obiektow lezacych do niej rownolegle
     o L1 x,y,a
      wstawia latarnie uliczna; x,y-polozenie; a-obrot wokol osi z; latarnie swieca w nocy.
     o SE x,y,z,a,t0,t1,n
      x,y,z,a - polozenie; a- orientacja; t0 - przesuniecie w fazie; t1 - jednostka czasu, okres=10*t1 ; n - do przyszlego wykorzystania
      przyklady
        + SE *,*,*,*,0,1,*
         okres (czyli cykl zmian) 10s, faza=0s, czyli zaczynamy od swiatla czerwono-zoltego
        + SE *,*,*,*,5,1,*
         okres 10s, faza=5s, czyli zaczynamy od swiatla zoltego (czyli polowy cyklu 5/10=0.5)
        + SE *,*,*,*,0,2,*
         okres 20s, faza=0s, czyli zaczynamy od swiatla czerwono-zoltego
        + SE *,*,*,*,10,2,*
         okres 20s, faza=10s, czyli zaczynamy od swiatla zoltego (znow polowa cylku bo 10/20=0.5) 
     o ST n,x,y,z,r,"nazwa"
      punkt okreslajacy przystanek autobusowy (nie wstawia zadnego widzialnego ksztaltu); n-numer przystanku; x,y,z-polozenie; r-zasieg czyli odleglosc w jakiej autobus zaliczany jest do znajdujacego sie na przystanku, w przypadku r=0 przogram przyjmuje zasieg rowny 7 metrow; "nazwa" - nazwa przystanku widoczna pozniej na rozkladzie jazdy
     o RB hh:mm:ss
      znacznik ten rozpoczyna blok rozkladu jazdy, paramatrem jest godzina rozpoczenia kursu
     o RS n,hh:mm:ss,l1,l2
      pozycja w rozkladzie jazdy; n-numer przystanku (odpowiadajacy numerowi n ze znacznika ST);hh:mm:ss- rozkladowa godzina odjazdu; l1 - liczba osob wysiadajacych na przystanku (wpisac -1 dla calkowitego oproznienia autobusu); l2- liczba osob wsiadajacych do autobusu; uwaga liczby l1 i l2 nie sa odczytywane "dokladnie", w rzeczywisci pprogram losuje liczbe z zakresu 50%-150% wpisanej liczby. znacznik RS moze wystepowac tylko wewnatrz bloku rozkladu jazdy
     o RE
      znacznik konczacy blok rozkladu jazdy 
   nastepujace znaczniki okreslaja zawartosc wyswietlana na tablicach kierunkowych
     o LN n
      domyslne oznaczenie linii jezdzacej po opisywanej trasie
     o K1 opis
      K2 opis
      dwie linie wyswietlane na talbicy kierunkowej dla kursu w kierunku nr 1
     o K3 opis
      K4 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 2
     o K5 opis
      K6 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 3
     o K7 opis
      K8 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 4
     o K9 opis
      K0 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 5
     o 1A opis
      2A opis
      3A opis
      4A opis
      5A opis
      opisy na teblice dyktowe dla kierunku 1
     o 1B opis
      2B opis
      3B opis
      4B opis
      5B opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 2
     o 1C opis
      2C opis
      3C opis
      4C opis
      5C opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 3
     o 1D opis
      2D opis
      3D opis
      4D opis
      5D opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 4
     o 1E opis
      2E opis
      3E opis
      4E opis
      5E opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 5
     o D1 n
      rodzaj wyswietlacza (1-4) dla kierunku 1
     o D2 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 2
     o D3 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 3
     o D4 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 4
     o D5 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 5 

pliki RS1 plik z dodatkowym rozkladem do mapki, powinien sie znajdowac w katalogu /MAP/ i miec nazwe skladajaca sie z:nazwy pliku z miastem, znaku podkreslenia '_' i dowolnego ciagu znakow. (np dla pliku ABC.ms1, dodaktowy plik z rozkladem moze miec nazwy ABC_1.rs1, ABC_fsdafd.rs1 itp). w pliku tym moga znajdowac sie nastepujace znaczniki: A1, LN, BR, RS ,RE, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K0, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, D1, D2, D3, D4, D5 UWAGA plik rs1 sluzy do stworzenia dodatkowych rozkladow, podstawowy musi znajdowac sie w pliku MS1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki